Uwaga!


Galeria zdjęć z konferencji

 Uprzejmie informujemy, że materiały związane merytorycznie z tematyką Zjazdu (w postaci rozdziałów w pracy zbiorowej) zostaną wydane w dwóch tomach. Wydanie pierwszego z nich planowane jest na początek 2015 r., zaś drugiego – nastąpi kilka miesięcy później.

Komitet Redakcyjny


Szanowni Państwo, uprzejmie zapraszamy do składania tekstów, które ukażą się w publikacji po naszym Zjeździe (rzecz jasna w formie rozdziałów w monografii). Wymogi redakcyjne określone są na stronie Wydawnictwa Temida 2: http://temida2.uwb.edu.pl/pl/ w zakładce "Informacje dla autorów". Objętość prac powinna przekraczać 20 tys. znaków i nie przekraczać 25 tys. znaków. Termin składania tekstów - koniec października br. Teksty prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Organizatorzy  Z poważaniem

 


 

Uprzejmie informujemy, że Hotel „Warszawa” oferuje parking strzeżony (płatny przez uczestników w kwocie 25 zł za dobę); jest także możliwość skorzystania z parkingu niestrzeżonego.

Organizatorzy


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA AUTOKARU

Uprzejmie informujemy Uczestników, którzy zgłosili chęć skorzystania z transportu z Warszawy do Augustowa, że autokar marki Neoplan nr rej. BAU10600 (jego zdjęcia poniżej niniejszej informacji), będzie oczekiwał na Państwa 14 września br. w godz. 14.00-15.00 na parkingu obok Pałacu Kultury i Nauki, od strony ul. Emilii Plater, naprzeciwko Muzeum Techniki. Autokar będzie zaopatrzony w oznaczenia „Augustów – Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa”.


Uprzejmie informujemy, że Program 21. Zjazdu Katedr Teorii Prawa i Filozofii Prawa oraz Lista jego Uczestników są już dostępne na niniejszej stronie (w odpowiednich zakładkach z lewej strony ekranu).


Zaproszenie

 

Szanowni Państwo,


     W nawiązaniu do ustaleń poczynionych na zebraniu Kierowników Katedr podczas XX Jubileuszowego Zjazdu Katedr Teorii Prawa i Filozofii Prawa w Łodzi w ubiegłym roku, pozwalam sobie uprzejmie poinformować, że 21. Zjazd Katedr, organizowany przez Katedrę Teorii Prawa i Filozofii  Prawa  Wydziału  Prawa  Uniwersytetu  w Białymstoku,  odbędzie  się w dniach  14-17 września  2014 r.
w Augustowie w Hotelu Warszawa. Zgodnie z ustaleniami poprzedniego Zjazdu, temat Konferencji brzmi „Demokratyczne państwo prawa”.

     Informacja o uczestnictwie w obradach oraz ewentualnie o proponowanych tematach wystąpień winna zostać przesłana w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2014 r. na adres Wydziału Prawa UwB lub drogą internetową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. . Przewidujemy, że opłata konferencyjna każdego z uczestników będzie wynosiła 950,00 zł. Opłata obejmuje koszt zakwaterowania, wyżywienia, uroczystej kolacji, wycieczki statkiem, parkingu oraz publikacji pokonferencyjnej.

     Opłaty konferencyjne będą dokonywane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2014 r.

     Przewidujemy,  że  w  ramach  wspomnianej  opłaty  konferencyjnej  zapewnimy  przejazd  autokarem
z Warszawy do Augustowa i z powrotem.

     Szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące 21. Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa będą systematycznie zamieszczane na stronie internetowej Zjazdu.


Osoby do kontaktu:

Dr hab. Anetta Breczko, prof. UwB, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Dr Maciej Aleksandrowicz, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

Z Wyrazami Szacunku

 

Prof. zwycz. Adam Jamróz

 

Informacja dodatkowa !


W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi uczestnictwa w Zjeździe w Augustowie studentów oraz innych osób niebędących pracownikami Katedr Teorii i Filozofii Prawa – uprzejmie informujemy, że ze względu na ograniczone możliwości zakwaterowania w Hotelu „Warszawa”, pierwszeństwo uczestnictwa w Zjeździe mają pracownicy powyższych Katedr oraz osoby indywidualnie zaproszone przez organizatorów. W przypadku zaistnienia dodatkowych możliwości, uczestnikami Zjazdu mogą być także inne osoby, których uczestnictwo zostanie przez nas indywidualnie potwierdzone.

Program Zjazdu (ewent. wystąpienia uczestników) zostanie umieszczony na niniejszej stronie w terminie późniejszym, po ustaleniu ostatecznej listy osób biorących w nim udział oraz proponowanych tematów wystąpień.


Organizatorzy